AIGI gepatenteerde dubbele split rotary seal

Op de huidige, moderne plants zijn de meeste bearings nog steeds beschermd door een keerring. ofwel van rubber of van polymeer.
Wanneer de keerring het ofwel plotseling begeeft of simpelweg faalt ( een algemeen verschijnsel bij rubberen afdichtingen ), moet er ingrijpend onderhoud en andere werkzaamheden gebeuren, plotselinge stopzetting van apparatuur en de daarmee gepaard gaande productie stilstand maken deze onderhoudskosten behoorlijk kostbaar.

Met de recente introductie van split seals , kunnen de tijdsduur en kosten van deze storingen aanzienlijk verminderd worden, vanwege de relatief korte tijd die nodig is om de seal te vervangen. Makkelijk en eenvoudig te gebruiken, waardoor de split seals de uitvalstijd en dus de onderhoudskosten aanzienlijk reduceren. Meestal wordt de hiervoor benodigde tijd ter vervanging van de seal verminderd tot wel 80 %!

Dit gegeven komt van klanten waar de split seal als vervanging is ingezet en die uitermate tevreden zijn met de voordelen en kostenbesparingen die het gebruik van de split seals met zich mee brengt.

Klik op onderstaande link voor het volledige assortiment:

 

http://www.aigienvironmental.com