Milieu

Milieu

Ook Dragflow denkt mee aan het milieu, hiervoor hebben zij een pomp ontwikkeld :

de  “  Anti Turbidity Bell, dit is een pomp die turbulentie in het water reduceert waardoor de vervuiling bij baggerwerkzaamheden naar een minimum wordt terug gedrongen.